Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Poštovani klijenti, Medical One d.o.o., OIB: 82345016527, Zagreb, Petrova ulica 35A (u daljnjem tekstu Prodavatelj) svoju obvezu čuvanja vaše privatnosti shvaća veoma ozbiljno, te se obvezuje Webshop odnosno brinuti o privatnosti korisnika Webshopa te će prikupljene podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Medical One odnosno Webshop može prikupljati osobne podatke korisnika/kupaca, uključujući ime i prezime/naziv, adresu, OIB, telefonski broj i/ili adresu elektroničke pošte samo ako iste korisnik dragovoljno stavi na raspolaganje odnosno dostavi Medical One trgovini/Webshopu.

Medical One će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te sa svrhom uvida u i razumijevanja potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvoja i dizanja kvalitete pružanja usluga Webshopa.

Medical One putem Webshopa prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima u vezi načina uporabe Webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Medical One putem Webshopa prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i/ili o lokaciji računala za potrebe sistemske administracije, otklanjanja problema ili kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja i/ili unapređivanja tehničkih karakteristika internetskog servisa. Medical One automatizirano bilježi podatke o navikama korištenja Webshopa od strane korisnika, uključujući i datoteku o posjećenosti pojedinih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Medical One će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge Webshopa te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Medical One odnosno Webshop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupca niti pohranjuje transakcijske podatke, već za plaćanje putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti podatke korisnika/kupca.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Kako je u svibnju 2018. na snagu stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) time dobivate više prava za zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Ovim vas putem želimo obavijestiti o načinu na koji Medical One d.o.o. obrađuje vaše podatke, kao i obnoviti vašu suglasnost u tom postupku.

ČUVANJE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Medical One d.o.o. (dalje Prodavatelj) u čijem su vlasništvu web stranica www.medicalone.hr i web shop www.medicalone.hr obvezuje se čuvati sve prikupljene osobne podatke svih registriranih korisnika web shopa. S tim podacima postupati će se u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Za izvršavanje narudžbi i kupnju proizvoda putem webshopa, potrebna je online registracija putem obrasca u koji se dobrovoljno unose osobni podaci Korisnika.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web stranica, stranica na društvenim mrežama i/ili na druge načine. Korisnik prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju na web stranici daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica uključujući:

  • suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prikupljamo slijedeće podatke:

  • ime i prezime
  • podatke za komunikaciju (adresa, e-pošta, mobitel)
  • informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije s Prodavateljem
  • prikladni načini elektronske komunikacije
  • ekonomski i transakcijski podaci (npr. Podaci o plaćanju ili kartici, podaci o kupnjama, narudžbama i povratima…)

Prodavatelj će osobne podatke čuvati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa Zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti pohranjujemo do vašeg opoziva. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke ćemo izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I DOSTUPNOST TREĆIM OSOBAMA

Vaše osobne podatke štitimo na način da upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka.

Potrebne osobne podatke proslijeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.3.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

3. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da istu u što kraće vrijeme prijavite prodavatelju, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

4. PRIKUPLJANJE „KOLAČIĆA“

Što je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje i da bi ga više prilagodili korisniku te ne oštećuju vaše računalo.

Iako se u Pravilima upotrebljava opći pojam „kolačići“ jer su oni glavni način pohrane podataka kojima se koristi ovo mrežno mjesto, prostor „lokalne pohrane“ preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići. Sve se informacije u ovom odjeljku primjenjuju i na tu „lokalnu pohranu“.

U koju se svrhu upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Kolačići su neophodan dio načina rada našeg mrežnog mjesta. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke (jezik, državu itd.) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje mjesta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. Ponekad, ako smo unaprijed pribavili vaš informirani pristanak, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

U koju se svrhu NE upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, lozinka, podaci o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici itd., putem kolačića koje upotrebljavamo.

Tko upotrebljava informacije pohranjene u kolačićima?

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa i da bi se jamčile platne transakcije koje se izvršavaju.

Kako mogu izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu?

Ako vam je draže izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu, uzimajući u obzir gore opisana ograničenja, prvo morate onemogućiti upotrebu kolačića u vašem pregledniku i onda izbrisati kolačiće povezane s ovim mrežnim mjestom koji su sačuvani u vašem pregledniku. Možete upotrebljavati ovu mogućnost sprečavanja upotrebe kolačića u bilo kojem trenutku.

Kako onemogućiti ili spriječiti upotrebu kolačića?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

Dodatne informacije oko kolačića potražite na sljedećim web stranicama:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Za sve dodatne informacije, upite ili nedoumice oko pitanja privatnosti, zaštite i
obrade vaših osobnih podataka obratite nam se na e-mail adresu info@medicalone.hr sa punim povjerenjem.

5. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Korisnik/kupac registracijom i kupovinom, odnosno davanjem podataka o svojoj e-mail adresi, Medical One daje suglasnost da ga u svrhu promocije svojih usluga i/ili proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o sadržaju internet stranica Medical One odnosno Webshopa, promjenama na istima, popustima, akcijama, proizvodima i/ili promjenama u vezi načina pružanja usluga Medical One trgovine i/ili Webshopa. Korisnik je ovlašten u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

6. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

*Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga
putem Medical One Webshopa sklopljenog putem Internet narudžbe (na daljinu):
Prima:
Medical One d.o.o., Petrova ulica 35A, 10000 Zagreb, telefon: +385 (91) 616 7468,
info@medicalone.hr
Ja, ______________
(ime i prezime potrošača)
iz _____________
(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)
ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________
(upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________
(upišite broj dokumenta)
primljene dana _____________________.
(upišite datum)
U _____________________, dana _____________________.
(grad/mjesto) (datum).
__________________________
Potpis potrošača